S. No Commonly Known Title Alternative Titles S. No Commonly Known Title Alternative Titles
1. Aer   38. Khowar Arniya, Chitrali, Chitrari, Citrali, Kashkari, Khawar, Patu, Qashqari
2. Badeshi Badakhshi 39. Kohistani, Indus Khili, Kohistani, Kohistẽ, Mair, Maiyon, Maiyã, Shuthun
3. Bagri Bagari, Bagria, Bagris, Bahgri, Baorias 40. Koli, Kachi Kachi, Kachi Gujarati, Katchi, Kohli, Kolhi, Koli, Kori, Kuchi, Vagari, Vagaria
4. Balochi (E.S.W)
Baloci, Baluchi, Baluci, Makrani
41. Koli, Parkari Parkari
5. Balti Baltistani, Bhotia of Baltistan, Byltae, Sbalti 42. Koli, Wadiyara Wadaria, Wadhiara, Wadiyara, Wadiyara Koli, Wadiyari
6. Bateri Batera Kohistani, Baterawal, Baterawal Kohistani, Bateri Kohistani 43. Kundal Shahi Apeen Bol, “Rawri”
7. Bhaya   44. Lahnda  
8. Brahui Birahui, Brahuidi, Brahuigi, Kur Galli 45.  Lasi Lassi
9. Burushaski Biltum, Brooshaaski, Brushaski, Burucaki, Burucaski, Burushaki, Burushaski Hunza, Burushki, Miśa:ski, Mishāski 46. Loarki  
10. Chilisso
Chiliss, Galos
47. Madaklashti Afghan Persian, Eastern Farsi, Parsi, Persian, Dari
11. Dameli Damedi, Damel, Damia, Damiabaasha, Gidoji, Gudoji 48. Mankiyali Tarawara, Tarawari, Trawari
12. Dari Afghan Persian, Eastern Farsi, Parsi, Persian 49. Marwari  
13. Dehwari
Deghwari
50. Memoni  
14. Dhatki Dhati, Thari 51. Od Od, Orh, Vadari, Vadda Beldar, Werders, Wodde
15. Domaaki Bericho, Dawoodi, Dom, Doma, Dumaki 52. Ormuri Baraki, Bargista, Berki, Birki, Brakee, Braki, Burki, Ormar, Ormari, Ormui, Ormur, Urmar, Urmuri, Warmaro
16. English   53. Pahari-Potwari Pahari, Pahari-Pothowari, Pothohari, Potohari, Potwari
17. Gawar-Bati Arandui, Gowari, Narisati, Narsati, Satre 54. Panjabi Lahanda, Lahnda, Lahndi, Panjabi, Panjabi Proper, Punjabi, Punjapi, Shahmukhi
18. Gawri Bashgharik, Bashkarik, Baskarik, Dir Kohistani, Diri, Dirwali, Gaawro, Garwa, Garwi, Gowri, Kalam Kohistani, Kalami, Kohistana, Kohistani 55. Pashto (N.S.W) Pakhto, Pashtu, Pushto, Yousafzai Pashto, Yusufzai Pashto
19. Ghera Bara, Sindhi Ghera 56. Persian Farsi, New Persian, Parsi, Persian, West Persian, Western Farsi
20. Goaria   57. Palula Biyori, Dangarikwar, Palola, Phalulo, Phalura
21. Gowro Gabar Khel, Gabaro 58. Sansi Bhilki, Sansiboli
22. Gujarati Gujerathi, Gujerati, Gujrathi 59. Savi Sau, Sauji, Sawi
23. Gujari Gogri, Gojari, Gojri, Gujar, Gujer, Gujjari, Gujuri, Gurjar, Hindki, Kashmir Gujuri, Parimu, Rajasthani Gujuri 60. Seraiki Belochki, Seraiki, Siraiki
24. Gurgula Marwari Ghera 61. Shina Brokpa, Shinaki, Sina
25. Hazaragi Azargi, Hazara, Hazaraghi, Hezareh 62. Sindhi  
26. Hindko (N.S) Hazara Hindko, Hindko, Kagani, Kaghani, “Hindki”  63. Sindhi Bhil Meghwar Bhil
27. Jadgali Jat, Jatgali, Jatki 64. Torwali Kohistani, Torwalak, Torwalik, Turvali
28. Jandavra Jhandoria 65. Urdu Bihari, Modern Standard Urdu
29. Jogi   66. Ushojo  
30. Kabutra Nat, Natra 67. Vaghri Bavri, Salavta, Vaghri Koli
31. Kachchi Cuchi, Cutch, Kachchhi, Kachchi, Kachi, Katch, Katchi, Kautchy, Kutchchi, Kutchie 68. Wakhi Khik, Khikwar, Vakhan, Wakhani, Wakhigi
32. Kalasha Kalash, Kalashamon, Kalashamond, Kalashamondr, Kalashi 69. Waneci Chalgari, Tarino, Vanechi, Wanechi, Wanetsi
33. Kalkoti   70. Yadgha Lotkohiwar, Munji-war, Yidga, Yidgha, Yudga, Yudgha
34. Kamviri Kamdeshi, Kamik, Lamertiviri, Shekhani    
35. Kashmiri Cashmeeree, Cashmiri, Kacmiri, Kaschemiri, Keshur, Koshur    
36. Kati Bashgali, Kata viri, Kativiri, Kâtʹa-vari, Nuristani    
37. Khetrani